• Bilglas

  Vi byter bilglas på alla märken och modeller fackmannamässigt i våran moderna verkstad.Vi har ett stort lager av de vanligaste vindrutorna på lager och med dagliga leveranser har vi snabb service.Vi utför bilglasarbeten åt försäkringsbolagen och vi sköter den administrativa kontakten med dem. Vi är ett auktoriserat bilglasmästeri vilket innebär att våra montörer är utbildade, våra lokaler och maskiner uppfyller myndigheternas krav på miljö och funktion samt att vi garanterar rätt produkt, fackmässigt montage och täthet. Vi utför även stöldskyddsmärkning.Du kan ladda ner skadeanmälan här och skriva ut den  och  fylla i den i lugn o ro hemma.Stenskottslagning utför vi med snabb service. Laga stenskottet omgående när du erhållit ett stenskott så blir resultatet bättre och du begränsar risken att rutan spricker.

  Tryckknappar

  Vindruta

  Sidoruta

  Stenskottslaganing

  Skadeanmälan