• Brandglas

  Brandglas

  Brandglas ger skydd mot flammor, rökgaser och stora temperaturökningar. Brandglas används för att förhindra brandspridning i byggnader. Glasen består av olika skikt, ju fler skikt desto längre tid tar det för branden att tränga igenom och temperaturhöjningen på andra sidan glaset fördröjs. Brandglas kan bestå av 3 upp till 9 glasskikt med olika kombinationer av specialgelé eller energiupptagande specialfolier mellan glasen. Brandsäkerheten ökar proportionellt med antalet skikt. Det finns tre normgivande klasser av brandglas E, EW och EI.  Därefter en siffra som betecknar minuter 15, 30 60 90 och 120. Lägsta brandklass hos glas är E15 och högsta EI120.

     
     
     

   

  Vid montage av brandglas så finns en rad olika moment som skall följas då det är höga

  Krav på säkerheten Våran personal har genomgått branschens utbildningar för

  att montera dessa glas.  Efter slutfört arbete får du som kund dokumentation om

  glastyp och montagesätt med tillhörande egenkontroller.