• Växthusglas

    Vi har glas till ditt växthus i lager.  Normala storlekar är 610 x 610 , 700 x 610 och 480 x 610

    Övriga storlekar skär vi till.

    I tak bör kanalplast användas vi kan leverera 6 och 10 mm till växthus.